Bouwen
aan een plaats van
HOOP

MOEDER TERESA KAPEL
SINT-MICHIELSGESTEL

‘Do ordinary things with extraordinary love.’ 

(H. moeder Teresa van Calcutta)

Plaatsen van hoop

Stichting Spes Nostra (‘Onze Hoop’) bouwt duurzame plaatsen van hoop en bezinning in een wereld waar de meeste mensen het materieel vrij goed hebben, maar waar toch vaak een spirituele armoede heerst. Geïnspireerd door de persoon van Moeder Teresa van Calcutta, willen wij met onze kapellen een ruimte bieden waar bezinning, ontmoeting en naastenliefde centraal staan. De kapellen van Spes Nostra zijn rustpunten in een hectische wereld, waar men hernieuwd weer vandaan komt.
Op dit moment werken wij als stichting samen met leerlingen van verschillende scholen uit de omgeving aan een kapel in het centrum van Sint-Michielsgestel.

Moeder Theresa kapel in Sint-Michielsgestel

Pijlers van de stichting

Rust en bezinning

1. Bezinning

De belangrijkste pijler in het leven van Moeder Teresa bestond uit rust, bezinning en gebed. Ze opende elke dag van haar drukke bestaan met 2 uur stilte en gebed. Ook onze kapel wordt een plaats van bezinning. Gesitueerd in het hart van Sint-Michielsgestel, waar altijd veel bedrijvigheid is, wordt deze kapel een toegankelijke plek om een kaarsje op te steken, om wat te bidden of om gewoon even tot rust te komen. Deze kapel is een plek van hoop ook voor scholieren, die opgroeien in een wereld die steeds digitaler wordt. Er is een gebedsgroep verbonden aan de kapel die bidt voor intenties die Moeder Teresa ter harte gingen, zoals het geestelijk welzijn van jongeren, goed onderwijs en de bescherming van het meest kwetsbare leven.
Menselijke waardigheid moeder Teresa

2. Vorming

Moeder Teresa had een grote liefde en eerbied voor elk menselijk leven. In het bijzonder had ze een zwak voor het kwetsbare leven zoals dat van de oudere, de zieke, de eenzame en het ongeboren kind. Moeder Teresa vond het belangrijk dat kinderen in het onderwijs gevormd worden in het respect voor de waardigheid van elke menselijke persoon. Door deze visie geïnspireerd zullen we in de (digitale) kapel met jongeren in gesprek gaan over actuele vraagstukken als de ethiek rond de waardigheid van het menselijk leven, de problematiek van de individualisering en de snelle ontwikkeling van de techniek.

 

  
Duurzame kapel

3. Actie

Moeder Teresa wist het leiden van een goed leven met de vijf vingers van één hand samen te vatten: Je…deed…het…voor…Mij. Bewogen door de persoon van Jezus Christus aan wie ze als zuster haar leven had toegewijd wist ze dat naastenliefde zich nooit mag beperken tot alleen maar mooie woorden. Naastenliefde moet geleefd worden. In de kapel zullen we jongeren thuis brengen in de manier waarop Moeder Teresa in haar dagelijks leven concreet gestalte gaf aan de naastenliefde, in de hoop dat de jongeren haar voorbeeld volgen door ook in actie te komen.

 

  

Kan ik bijdragen aan dit project?

Stichting Spes Nostra is dankbaar voor elke bijdrage aan dit project. Wilt u bijdragen neem u dan contact met ons op. Ook kunt u direct uw gift overmaken naar Stichting Spes Nostra o.v.v. ‘Kapel Sint-Michielsgestel’.